EsrangeEsrange var den första egentliga rymdraketbasen i Sverige. Två andra baser har funnits men en av dem användes bara en gång och den andra några fler gånger. Från att ha varit en europeisk bas övertog Sverige basen 1972. Esranges tillkomst bygger på hur Sverige kom med i ESRO, den Europeiska rymdforskningsorganisationen. Att det blev i Kiruna som anläggningen uppfördes bygger på tradition, anser Fredrick Backman på Umeå Universitet. Norra Norrland har länge varit bas för naturvetenskaplig forskning, fokuserat på meteorologi och geofysik. Vad mer som talar för Kiruna med omnejd är områdets avsaknad av ljusföroreningar som medför att natthimlen blir diffus. En annan intressant historisk faktoid enligt Frederick är att de första raketuppskjutningarnas nedräkning gjordes på franska. Håller vi oss kvar i historien så menar Backman att tillkomsten av Esrange låg i linje med den utveckling av forskning som hela tiden funnits i fjällvärlden. Det har rört sig om allt från väderundersökningar till studierna av norrskensfenomenet. Det finns inte en rak och enkel historia om tillkomsten, istället är det närmast ett sammelsurium av tankar och idéer av många olika personer och organisationer. I slutet av 70-talet ökade staten satsningen på rymden för att utveckla den tekniska kunskapen. Visionen var att detta skulle leda till ökad industriell tillverkning framförallt för framställandet av satelliter. Man visste att behovet av rymdteknik skulle bli stort och att det gällde att hålla sig framme. Det första resultatet av den satsningen blev satelliten Viking som sändes upp 1986 med fransk hjälp. Viking skulle utforska rymdens energi och synergien i solens, jordens magnetsfär och jonosfär. Viking medförde framtagningen av en hel rad av forskningsinstrument. Dessa indelades i olika experiment och fotografering. Vikings utseende kan liknas vid en spindel, en kantig klump till kropp som nav med ett flertal tentakler. Idag har Esrange Space Center status som rymdcentrum för Europa. I den dagliga driften ingår till mycket stor del verksamhet med satelliter för kunders räkning. Vetenskapliga experiment i många olika skepnader till exempel överljudstest.