SRS Svenska Rymdforskares SamarbetsgruppForskning om rymden är ett stort begrepp i och med att forskning bedrivs på många spridda platser. Samordning är nödvändigt. Inom landet finns SRS, Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp, nu med 50 år på nacken. Sverige hade startat rymdforskning 1960 men man ansåg att det måste fungera bättre, vilket fick till resultat att gruppen bildades. Man hade stort hopp att det resultatmässigt stillastående skulle komma att utvecklas i rätt riktning. Landet skulle inte få hamna i bakvatten, vilket var farhågorna sedan rymdkommittén tillsatts och i stort sett inget hade hänt. Inriktningen för SRS var och är att samordna forskargrupper och instanser. Vid starten hade Ecklesiastikdepartementet dels Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd, dels Statens Tekniska Forskningsråd, som i sin tur hade en fyramans specialkommitté. Lägg därtill att departementet hade en Expertkommitté som skulle samarbeta med ESRO, Europeiska Rymdforskningsorganisationen. Att samordna alla dessa kontakter och alla forskargrupper skulle bli SRS främsta uppgift. Idag innebär SRS arbete fortfarande att samordna forskningen, att forskare och tekniker skall hålla SRF:s medlemmar informerade om den svenska rymdforskningens teoretiska och praktiskt viktiga frågor. Organisationen välkomnar alla människor som har anknytning till rymdforskningen som forskare givetvis, studenter och tekniker samt representanter för företag som har rymden i sin verksamhet.